Máy tính Casio FX-570VN-Plus

:MT08

Giá:580.000 vnđ

Viewed:3871

Đặt mua

Tính toán số thập phân vô hạn tuần hoàn`

- Phân tích thành thừa số nguyên tố

- Tìm thương và số dư của phép chia

- Tìm ƯCLN, BCNN

- Tìm tọa độ đỉnh Parabol trực tiếp trên máy

- Giải bất phương trình bậc 2, bậc 3

- Tính tích, tổng của dãy số

- Lưu nghiệm khi giải phương trình

- Hiển thị kết quả dưới dạng hỗn số, số thập phân, căn thức

- Tính logarit với cơ số bất kỳ

- Tính toán phân phối DIST

- Tính ma trận, thống kê

- Xem thêm tính năng chi tiết tại: Casio fx-570VN PLUS.

- Download sách hướng dẫn sử dụng: http://support.casio.com/pdf/004/fx-570VN_PLUS_Vn.pdf

Đối tác